Kollektion: Claude Monet

Claude Monet var fransk maler og levede fra 1840 til 1926. Han står den dag i dag som en af de væsentligste bidragsydere til kunstretningen impressionisme.

 I malerkunsten forsøgte impressionismen at indkapsle øjebliksbilleder af livets gang og de umiddelbare sanseindtryk knyttet hertil. Et hovedfokus var derfor at skildre, hvordan lysets omskiftelighed hele tiden var i stand til at påvirke et motiv og en stemning.

Impressionismens malere gengav dog ikke disse indtryk og observationer som en realistisk og fotografisk gengivelse, men brugte grove og utydelige penselstrøg til at udtrykke det umiddelbare indtryk, der opstod hos maleren i mødet med den ydre empiri. Således brød impressionismen med samtidens etablerede kunstverden, der fokuserede på den realistiske malemåde. Monets værker solgte derfor også dårligt under hans egen levetid. Som maler kæmpede han med depression og fattigdom, indtil sin død i 1926. I dag står han fortsat som en af Frankrigs mest anerkendte malere.