Kollektion: Marsden Hartley


Marsden Hartley var en amerikansk maler og digter og levede i årene 1877 til 1943. I sin samtid var Harley en vigtig skikkelse i den kunstneriske elite i sit hjemland og havde god forbindelse til fotograf og gallerist Alfred Stieglitz, der støttede Harley økonomisk.

 

Hartley var berejst i både USA og Europa og levede store dele af sit liv som nomade. Hans værker bærer derfor også præg af de mange indtryk, han fik undervejs på sine rejser.

 

Den abstrakte stil, der kendetegner Hartleys værker, mødte i første omgang modstand hjemme i Staterne. Harley fortsatte dog med at bruge de samme klare farver, skarpe kontraster og simple former i sin kunst, der den dag i dag stadig inspirerer unge artister.