Kollektion: Hilma Af Klint


Hilma Af Klint blev født i Stockholm i 1862 og arbejdede gennem sit liv som kunstner og pioner for den abstrakte kunst.

 

Hun studerede på Kunstakademiet I Stockholm, hvorefter hun malede både portrætter og landskabsmalerier i naturalistisk stil. Hilma Af Klint var dog optaget af et åndeligt og filosofisk aspekt i kunsten, som kom til at definere hendes videre karriere som kunstner. De værker, hun er særligt kendt for den dag i dag, er alle værker, der på den ene eller anden måde beskæftiger sig med et åndeligt og filosofisk plan, der lægger uden for det snævre synsfelt, vores øjne kan se. Hilma Af Klint hævdede sågar, at det var ånder, der første hendes pensel, når hun malede.

 

Som kunstner er hun særlig interessant, fordi det først er i eftertiden, at hendes værker for alvor har fået offentlighedens interesse. Under hendes egen levetid afveg værkerne fra alt andet øvrigt kunst og blev anset for så kontroversielle, at de stort set ikke blev udstillet eller så dagens lys. Mange har sammenlignet Hilma Af Klint med helt store kunstnere som Kandinsky og Picasso. Vældig interessant er det, hvordan hendes værker faktisk blev til på samme tid, som disse verdenskendte kunstnere slog deres folder. Alligevel forblev Hilma Af Klint stort set ukendt i sin samtid.